پــَر پــَر

اِمـــروز

دِلَمـــ واســه داشتَنِتــــ پــَر کــه نـــه...

پــَر پــَر مـے زنــه...

واســـه بــودَنِتـــ و بَغَل کــَردَنتـــــ

اینکـــ ســَرمـــو بــذارمـــ رو شـــونه اتـــــ

و تـــــو دستــآتـــو فـرو کنــے لــآ ـے مــوهــآمـــو

بگــــے: فَقَطــ مــآلِ خـــودمــے


▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omid

 

 


برچسب ها: اشک, خنده, زندگی, سیگار