امشب...

 

امشب...


دیوانگى در من بالا زده!


نه سکوت..


نه موسیقى..


نه حتى سیگار


هیچ چیز و هیچ چیز..


این دیوانگى را تسکین نمى دهد..


جز عطر تنت لعنتى …

 

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid

 

 

☑استارت!یک هزارو سیصدونودو "دو"ای که بازم "یک" شده!!

 

☑اولین پـــست در این سالی کـــ«ـــه!مقدمه اش مرگ "من" است!


برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار