رگ شوخی ات

تو رگ شوخی ات با دیگران گُل می کند ....


ومن رگغیرتم با
د ! .....

 

عجب! 


نمی دانستم رگها هم قدرت انتخاب دارند !!

 

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid

 بیخیال دُنیا !

زندگی است دیگر!


برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار