قم حا

نوشت "قم حا " ...

همه به او خندیــدند!!

گریــــــست ...

گفت به "غم ها " یم نخندید...

که هر جور نوشته شود درد دارد!!

از ته به سر بخوان

تا منـِ آن روزها را بشناسی...!!

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid

عجب زندگی شده!

خدایاشکرت!  


برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار