ﺣﺮﻓﯽ

ﺍﻣﺸﺐ "ﺣﺮﻓ" ﺑﺮﺍﯼ " ﮔﻔﺘﻦ" ﻧﺪﺍﺭﻡ . . .


ﺍﻣﺸﺐ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺭﻡ . . .


...!


▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid

 ☑  من تو شبا!

 ☑  او با تو خوابا رنگی!

 ☑ بیخیال!برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار