گذشته
گذشته ای که حالمان را گرفته است,

آینده ای که حالی برای رسیدنش نداریم,

و حالی که حالمان را بهم میزند.

چه زندگی شیرینی...!

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid

 

 

 ☑ جالب شده زندگی ها!

ول کن ما نیست!


برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار