مـُـ ـ ـرد

مـُـ ـ ـرد, کـ ـ ـسـی کـه بـرایت مـیـمُـ ـ ـرد.

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid

 
 بیمارستان!
 بعد از 2هفته که زن عموم رفته بود مـــکه!برگشت!
 هفته آینده پسر عمه ام برمیگرده از مکه!
 هفته بعدش خالم میره!
 جالبه همه چی باهم مچ شده!(منو از پا دربیاره!)
 عموم بنده خدا بعد از عمل پا 
بازم پاش دارهعفونت میکنه!(پاشو دیدم وحشت کردم :|)
 خالم(زن عموم!)بنده خدا داره روز به روز پیر میشه
 به خاطر عموم!(عاشق این خالم هستم!+براش جون میدم)
 نمیدونم چی بگم!طرفی که 
پیشنهاد کار داده منتظر جواب منه!(میگه باهام بخون :) )
 کارای دانشگاه(WooW!)کی انجام بده!(از درد پوکیدیم+نمیرسم!!)
 بعد از نصیحت های دوستان!تصمیم گیری راجب یکی!(واقعا سخته!)
 پنجره بسته اس؟بازش کن هوا عالیه!
 تمامه من تمام شد!!!
گریه هر شب من!

شده عادت تنهایی!

وای از تنهایی!

برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار