گــــُــل
رفتم نشستم کنارش گفتم :

برای چی نمیری گـُلات رو بفروشی ؟

گفت : بفروشم که چی ؟ تا دیروز می فروختم که با پولش

آبجی مو ببرم دکتر دیشب حالش بد شد و مُرد ،

با گریه گفت : تو می خواستی گـُل بخری ؟

گفتم : بخرم که چی ؟ تا دیروز می خریدم برای عشقم

امروز فهمیدم باید فراموشش کنم...!

 اشکاشو که پاک کرد ...

یه گـل بهم داد گفت :بگیر باید از نو شروع کرد

تو بدون عشقت ، من بدون خواهرم...

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid


 امروز یه گــُل فروش دیدم!(سوارش کردم)پای درداش نشستم!(آه:|)
 کاش هیچ مشکلی نباشه واسه مــَـردُم!
 واقعا سخته!جلوت کسی پــَـرپــَـرشه تو نتونی کاری کنی!
 رفتم فاتحه!(یه مردجون)بچه هاش(3تا) یــَتـیم شدن!
 بعد از کلی وقفه تنهایی سرخاک
(به مــُدپوشان بگویید:آخرین مــُد کفن است)فاز سنگینی بود!کلی اشک!و...!!
 طاقبستان+کوهستان(سیگار)قدم زدن,فکر کردن...
 مغزی که بیشتر مواقع ارور میداد!
 موقعه برگشت!یه اتفاق خاص!
 احتمالافردا عموم از بیمارستان مرخص بشه!
پدربزرگم اومد خونمون!(واقعا مــَردهِ)+قلیون!
 دوستای مجازی!مجازبودن×××× Net 4 Fun 
 سگ تو محل خودش پارس میکنه!
 مثه سگ پاچه نگیر!(از سگ بودن باوفابودن رو یاد بگیر)
 یادت باشه خودم بهت استخون دادم(حالا گرگ شدی؟)
 پارس کن !(سگ که افراد جدید رو میبینه پارس میکنه)+مثه تو!
 گربه یعنی ایران(خاک وطنم)اجزای تنم+همینجا میمیرم!
کاش نقشه اش(ایران) سگ بودشاید با وفا میشدن مــَـردُمـَم!
 پابرجاییم مثه ستون های تخت جمشید
صد سال دیگه هم همینم که امروز دیدی
 زندگی واقعا کشیده رو ما!(اما وقتشه ضربه فــَــنیش کنم!)

برچسب ها: اشک, زندگی, سیگار, خنده