ایوب
اَیوب...؟؟

کــٌــجــــایــی مَرد ؟؟؟

بیا بشین کــِنارَم تا برات اَز " صــبـــر" بگم.... تـــا بدونی چَن چَندیم!

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omid

 


 

 

 

 


برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار