قـــطار

هیچ قطـــــــاری از ایـن اتاق نمی گذرد
مـن اینجا نشسته ام و
با همیـن سیگار قطـــــار می آفرینم...!
نمی شنوی ؟
سرم دارد ســـــوت میکشد


▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omid

 


برچسب ها: سیگار, زندگی, خنده, اشک