کوچــه

دود کردم گذشته ام را در کوچه ها
حالا مانده ام تنها با سیگاری که به من
آرامش بودن میدهد

 


▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار