آخرین...

سیگـــار از آخـــرین پک...
ســـرباز از آخــــرین تیر...
من از آخـــرین نگـــــاه...
همه از تمـــام شدن میترســـیم...


▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omid

 برچسب ها: اشک, خنده, زندگی, سیگار