منو...

منو سیگار و یاد تو
منم و تپه ی ته سیگارهایی که
فقط خودم می فهمم چقدر زیباست.......
منم و آهنگی که نمی دانم چند بار تکرار شده ...
منم و پاکتــِ خالی سیــگار ...
منم و خودم
با یاد تو ..


▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار