سیـــــــــــــگـــار

زندگــــی مـثـل سیــــگار اســت. روشن که شــــد، بکشـــی یا نکــشی، تا انتــها می سـوزد 

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار