ترســـم...!

ترسم ازین بود زندگی بدون تورا تجربه کنم... تجربه کردم
خیلی هم بدنیست!


▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omidبرچسب ها: اشک, خنده, زندگی, سیگار