لهش....
طبیعت ادمهاست دلگیر نشو... سیگار هم که کامش را داد... 
زیر پا لهش میکنند...

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار