هرکــی

هـــرکـــــــی ازم سراغــــت رو میگیـــــــره ؛نمیگـــــــم : وجــــود نــــداری
میـــگم : وجــــودش رو نــــداشتـــــــی .........................................!

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار