غمگین..

مچاله شده ام در خودم
با بوی سیگار و
طعم تلخ چای مانده ...
پنجره را باز نکن
امروز دلم می خواهد غمگین باشم ..


▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omidبرچسب ها: سیگار, خنده, زندگی, اشک