ب ــے وُجـ ود

ایــטּ روزهــ آ ...

هـَـرجـ آیـے را ڪﮧ نـِگـــ آه مـے ڪُنـَمـ

پــُر اَستــ اَز وُجــ ودِ آدَمــ هـ آےب ــے وُجـ ود....

 

 

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار