ســـرد

من ســـــــرد

هوا ســــــــرد

پاییز ســـــــــرد

تو با من ســــــرد

دنیای من ســـــرد

همه چی ســـــــرد

ولی سیــــــــگارم گرم،

این تضاد،برای یه لحظه مرا به آرامش می رساند . . . !!

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omidبرچسب ها: خنده, اشک, سیگار, زندگی