همـــان

این سیگاری که می کشم...
همان فریاد هایی است که نمی توانم بزنم...
همان حرف هایی که یارای گفتن به کسی ندارم...
همان دلتنگی هایی که روز به روز پیرم میکند...
همان خاطراتیست که نه تکرار می شوند و نه فراموش...

همان تنهایی هایی که کسی پُرش نمی کند
...
هــــمــــان درد هــــایی کــــه درمـــــان نــــــدارند...
این سیگار را دوست می دارم..


▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omid


 

برچسب ها: خنده, اشک, زندگی, سیگار