تنهــاتر

بـــــاز آمــــــــــدم . . . 

بـــه جــایی که تعلق دارم . . . 

به یک اتـــاق ســیـــاه با پـــر از حــــرف های نـاگـفتـه . . .

خـــلـوتـــــــ مـن و سـیــگــــارم . . .

دوباره مینویسم از حـــرفـــــــــــ هایی که واهمه دارم . . . 

یـکـــــــــ دل پــر از رویــاهــای واهی . . .

این بار تــنـهــا تـر از همیشه . . . 

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omid
برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار