این
این روزها سیگار را نصفه میکشم چون 
تو همیشه میگفتی یک نخ روشن کن دوتایی بکشیم!!!

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

 

Copyright © 2012 KinG Omid

 


 

 

 


برچسب ها: