بــاز

امشب سیگــاری را دود کردم ...
که ،،،
سه ســال در گوشه ی اتاقم بود...
و
برایم خاطـــره به همراه داشت...
نمیــدانم سنگینی از سیگار بود...
یا
""آن ســه سال خاطـــره"

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omid


برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار