عادت

عــــادت کـرده ام

تنهـــا توی کافـــه ای بنشینم

از پشت پنجـــره آدم ها را ببینم

قهـــوه ای تلخ بنوشـــم

و تا خـــانه

پیــــاده با نبودنت

راه بــــروم و
سیگارم را دود کنم...!

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omid

 


برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار