همین

همین سیگار است
که مرا یاد تو می اندازد...
سیگار را ترک کنم ...
دیگر فراموش شده ای...

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار