3سیگار

شمرده بودم
سه سیـــــــــــگار
تا خانه تو راه بود
حالا دیگر
کوچه به کوچه
سیـــــــــگار پشت سیـــــــــــگار
می گردم و نمی رسم...!!!


▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omid


برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار