دنیا

دنیا
آدمهایی دارد
که سکوت تو را در برابر ضعفِ ادبشان
به پای نفهمی‌ تو می گذارند
نه بزرگواریت.....!

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار