لعنتــــ

لعنت به اون کســــﮮ

که ….

وقتــــــــﮮ بهــــش محبـــت می کنـــــــﮮ ...

خیــــال می کنــــه بهـــش احتیـــاجدارﮮ ... !!

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

 

Copyright © 2013KinG Omid


 

 

 

 


برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار