هنوزم

هــَــنــــوزَم  مـَــنــُــو  بــِــه  اِســــم ِ  تــُــو  

 

 قـــَــســَـم  مــــیدَن ؛ مــــے بــــیــــنــــے . . . !


تـَــنــــهــــا  مــَـن  نـــیســـتــَـم  ڪـــِــﮧ  رَفـــتــَـنــَـت  را 

 

  بــــآوَر  نــَــدارَم ... !!!

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار