اینجـا ایـران است.!

اینجا ایران است!


کشوری که مردهایش


جوری نگاه به اندامت و پاهایت میکنند


که از زندگی خسته میشوی!


همیشه هم همان پسری که میگوید به فکر تنت نیست بیشتر دنبال رنگ لباس زیرت میگردد!


آری اینجا ایران است 100% اسلامی


آنقدر اسلامی که مردهایش به بهانه شلوغی مترو آنقدر خودشان را بهت میمالند که ارضا شوند!


همان جاییست که در تاکسی پیرمرد آرام پشت دستش را به پاهایت میکشد


همان بهشتی که روی خط عابر پیاده بخواهی عرض خیابان را طی کنی کلکسیونی به عشق تنت ترمز میزنند


همان جایی که در دانشگاه آزاد اسلامی استادهایش برایت تیک میزنند بیست را میدهند به شرطی که اهل شیطنت باشی


حرف زیاد است من فرصت نوشتن دارم ولی شانه های تو دیگر کشش این سنگین غم ها را ندارد،آن روی سکه بود که میخواستی!

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

 

Copyright © 2013KinG Omid


 

 

 


برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار