دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد
دلــم یک شـب ِآروم میخـــواد ... بــا آهنگـی رومــانتیک...

چنــــد تا شمــــــع ... و یک عالمــــــه تــــو...

که بــه دنیــــا بگـــــــم ... خــــداحـــــافـــــــظ ...

دنیــای مــن کســــی ست...

که در آغـــــوشش جــان میدهــــی...

یعنـــی « ا ـــــــــــــــو »

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار