مـَـ ـ ـرگــ هَمیشــ ـ ـگـے

چیـــزﮯ نمـﮯخـــوآهَــمــ جُـــز ...

یـڪــ اتــآقِــ تـآریــڪــ

یــڪـ مـوسیقـے بے ڪـلـآمــ

یــڪــ فـنجـآטּ/ قَــهـوهــ/ بــﮧ تَلــخـﮯ زهـر (!)

وَ خـوآبـے بـﮧ آرآمـے یــﮧ /مـَـ ـ ـرگــ هَمیشــ ـ ـگـے/ ...(!) 

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار