سیـــــرکـــ یــا در خــــانــهـ

چـــــهـ فــــرقـــــیـ میـ کنـــــد...

در سیـــــرکـــ یــا در خــــانــهـ ؟

خنـــــده اتـــ کــهـ تلــــخـ بــاشـــد...

دلــــتـ کــهـ خــــونــ بــاشــــد...

تـــــــــــو هـــمـ دلقـــــــــــکـیــ...


▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

 

Copyright © 2013KinG Omid


 

 

 


برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار