رفیق

رفیق معامله فسخ شد!!!

 

در قبال دنیا یک تار مویت را میخواستند... ندادم!!

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار