دیگه زورم نمی رســـهــــ ...!!

تـو زندگـی..

 

یکــ جایی هستــــ ، بعـد از کلی دویدن

 

یهـو وایمیستی

 

سرتو میندازی پایین

 

و آروم میگی:

 

« دیگه زورم نمی رســـهــــ ...!! »

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, سیگار, خنده