امّـا مـن ...

تـ ـ ـ ـو خیـسِ بـارانی

امّـا مـن ...

مـثـل اتـاق زیـر شیـروانی،

پُــــر از خـاطــره بـارانــم ...

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار