سیگارم را ترک کنم..

نامردیست من هم مثل آنانکه

 

 با بی معرفتی ترکم کردند

 

سیگارم را ترک کنم..


▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omidبرچسب ها: سیگار, اشک, زندگی, خنده