دوستت شد

وقتی فهمیدی قرار نیست با هر زن یا دختری که دوست

شدی،به رختخواب بری ؛


هر وقت یاد گرفتی بدون توقع دوستی کنی ...


هر وقت فهمیدی هر کسی که دوستت شد ،دوست دخترت

نیست 

و برای جواب سلامش باید به یک علیک محترمانه فکر کنی نه به

پیدا کردن یک مکان خالی ...


اونوقت میتونی


روی همراهی و همدلی یک جنس مخالفت حساب کنی


▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid

 

برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار