همه هستن

نگران شب هایم نباش …

تنها” نیستم …

بالشم” …

هق هق سکوتم” …

قرص هایم” …

“پاکت سیگارم” …

“لرزش دستانم” …

همه هستن

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار