دل شــکسته

برای من از دل شــکسته نگو..


که دلــﮯ دارم شــکسته تر از سکوتـــ..


شــکسته از درد..


شــکسته از زخــم..


شــکسته از عشــق..


▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

 

Copyright © 2013KinG Omid


 

 


برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار