این خودکشی

توی آینه به صورتم ها میکنم

وپنجره را میبندم

من و این خانه باهم یخ میزنیم

گنجشک ها پشت شیشه

این خودکشی را تماشا میکنند !


▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار