""هـــــــــــــــرزه ایــــــــــــــــــــــ""

این روزها "هـــــرزگـــــی" مختص به تن فروشی نیست!

ربطی هم به جنسیــــت نداره!

همین که از "اعتمـــاد" کسی سوء استفاده کنی هرزه ای!

همین که به دروغ بگی "دوستـــت دارم" هرزه ای!

همین که رفاقتت به خاطر "پـــول" باشه هرزه ای!

همین که راز کسی رو بعد از قطع رابطه به کسی بگی...

 

""هـــــــــــــــرزه ایــــــــــــــــــــــ""

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار