خوب نباشم

هوس کرده ام خوب نباشم

شاید حالم را بپرسی....

 

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار