با من نمی گذشت

حرف هایم...

دلخوری هایم...

دلتنگی هایم...

و تمام اشک های من بماند برای بعد...

تنها "تو به من" بگو:

با او چه میگذرد که با من نمی گذشت....؟؟؟؟

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار