بــَرگــ3ــ


 
دَر زِنــدِگـــ ے بــَراے هــَر آدَمــ ے...
 
اَز یــِکــــ روز...!!
اَز یــِکـــ جـــا...!!
اَز یـــِکـــ نَــفـــر بـــَعــد...!!
دیـــگـَـر هــیــچ چـیـز مـِثـلِ قـَبـل نــیــسـتـــ(!)ـــ....!!
نـــَہ روزهــــا...!!
نـــَہ رَنــگـــ هــا...!!
نــَـه خـیــابــاטּ هــــا...!!
 
 
 

 

http://up.alamto.com/uploads/alamto_13413414211.jpg

 

/ 0 نظر / 6 بازدید