مـَن

اینجـــا ایــرانِ...!جایی که جای خیلی چیز ها درست نیست...جایی که جای دُرست غلط سرکارِه....جایی که چِراغ قرمز به کودکان فقیــر کمک نمیکنه...جــایی که قـرمز فقط واسه کل کل با آبیه..!جــایی که هدفمـند شده با یارانه...جایی که برق واسه بچه های پُر زَرق و بَرقِ...جایی که آب را گِل میکنیم...جایی که گـــاز بیشتر واسه ماشیــناس...جــایی که پارازیــت،پـــارازیــت میندازه توی حَرفَام...جایی که سانســور فیلـتر شدن اینتـرنـتِه...جایی که سَرطان میکُشِه کودکَان طلاق رو...جــایی که کـآندُوم چند بار استفاده میشه...جایی که تاکــسی واسه دختر سوار کردنِ....جــایی که هرکی فقط یه تیکـِه باید بِکنه بره...جایی که عِلم رو میشه خَریــد....جایی که قضاوت کار همه اَس و تیکـِه های جوناش واسه ممه اَس...جایی که اکثـراً گـُوه میخورَن همــِه....جایی که آماراش فضایی و فضاییاش رو زمیــن...جایی که تخت خوابیــدَن فقط تو قـَبرِه...جایی که اسطوره شدَن جُمونگــ فقط یه نمونه اَس...جایی که سیاسـی،سیاســی ادا زنجانی بازی در میاره،فرکــی،مظلوم نمایی...جایی که دایی،عـَلـی میشه و عَلی زندانـی میکنه...جایی که خواننده هاش زیـرزمیــنی،ولی رو زمیــن مجوز میگیرن،تو زندان...جایی که ریـش مُد میشه با سیبیــل میذاره پُست راجب لامــپ....جایی که فیـلما پَخش میشَن،نا گُفته ها ممنوع تصویــر...جایی که نُون گِرون میشه و کفیــت کم پول...جایی که غیــر منتظره اَس عَن کفــتر...جایی که بِرَند بودَن بَرتَر بودَن رو واسط میاره...جایی که با مَن بودَن چیــزی جُز دَرد سَر واسط نَداره...▌║█║▌█▌║█║▌█▌║█║▌█

Copyright©2014KinG Omidتو هَم یه خَط از پازِل شَهر باش،بایَد صَبر کَرد،شیـش هزار میلیارد چند تا صفر داره،میتونیــم جمع کنیم بریـم غربت بیخیال ایــران نمیشَم صَد هِزار سال.عکـس:کابوس شَهر مَنَم

خودت رو وارد قضیـه ای که بهت مربوط نیست نکن...

بعضــی جاها نباس سر بسته حرف زد...

مَنُ خَلاص،تیــر خَلاص،دنده خلاص...

جـآدویی بودَن فقط واسه جعبه نیست...

حــس واسه ادامه مسیر نیست....

شَب نَرسیــده به صُب صَد دَست زَدی...

تو مَنو میبــنی فرار میکنــی...

حرف غلط تصویــر سازی نکن واسه بچه ها...

واسه بنـزیــن زَدَن،کارت باید باشه قطعاً...

یه بُمــب هیــدروژِنــی وسط دِل شهر...

چـاپـلُوســی،چــآپِ لُوســی...

همه آمـآده باش،وقـتِشِ بریــز بپاش...

بُخور از این شیــر سیــآه...

نه بِتَرس،نه اینکه الکــی بلـرز...

نـِژادی که بَرتَر بود،پـَر پَـر شُد...

از بَس زندگــیت جَفَنگِه...

از داخِل ویــران شُده،این ویــران شده...

الــف رسیـــد به زِد انگلیسی...

دَست تو دَست هَم دادیــن،با هَم خوبیــن...

میگــَن مَگِه کــافَری،واسه مغزِ کوچیـکشونه بگذریــم...

شِنَوَنده هایی که ناشنوا هَستَن...

مَریض بودَن به دکتر مراجعه کردن،مُردَن....

زمیــن میچرخه،ما وایسادیم سرجامـون...

اِحساسِت بهش میکنه شروع جَنگ...

تَلخــی حَقیــقت با چـی کَم میشه...

نون رو بخور از تو ظرف مَن...

چُون حَساس بودَم،خُوب نبودَم...

به دلقـَک هم نمیخندی...

دَر میــرَم،تا بَرگَردَن...

چِرا دیده دل را کُنَد یاد...

تو خُوش پُوشی،هیـچی نمیپوشی...

به چند روش مختلف بلدی دروغ بگی...

دِلَم با خودَمم قهر کَرده...

به هرچیــزی که نمیشه پُشت کرد...

از اون عَطـری که خریده بودَم برات میزدی براش...

انتظار کَمــی نیست انتظار تُو...

/ 2 نظر / 26 بازدید
ساخت فروشگاه رايگان

دوست عزيز شما ميتونيد بصورت رايگان فروشگاه اينترنتي راه اندازي کنيد يا سايت حرفه اي رايگان راه اندازي کنيد. وارد سايت بيزنا شويد و در 1 دقيقه فروشگاه بسازيد و سامانه پيامک رايگان هم هديه بگيريد http://www.bizna.ir/

m

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]