فکر

میدیدَم اّما چه میتوانستَم انجام بدهَم...چند باری گُفتَم،اَمّا حاصل چه شد...طرز فِکَرم عقب مانده به نظر می آمد،کاش عقب مانده بودَم...پِدَرَم میگُفت برای داشتن هرچیزی باید تلاش کردحال کودکان برای چه تلاش خواهند کرد؟برای کودکی که نکردند و بچگـی که انجام ندادند...کودکانی که بجای بازی با خاک،مشغول ساخت،حمله و پاس دادن به یکدیگر هستند....کودکانی که بجای بازی با همسن و سالان خود،مشغول دیدن فیلم های بزرگسالان هستند...کودکانی که هنوز به بلوغ نه فکری و نه جسمی رسیده اند جنس مخالف خود را بهتر از پدران و مادران خود میشناسند...کودکانی که دوست های مجازی خود را بهتر از بزرگان کشور خود میشناسند...کودکانی که زبان های عجیب و غریب را ترجیح میدهند به زبان کشور خود...کودکانی که دستگاه های مدرن تکنولوژی را با پدر و مادر خود عوض میکنند...کودکانی که از صفر گرفتن ترسی ندارند،چرا که در فلان بازی حرفی برای گفتن دارند...کودکانی که ماشیــن حِساب هم دیگر از کند ذهنی آنان به زبان آمده است...کودکانی که چِشم های خود را به زودی از دست خواهند داد مبدا پیغامشان را دیر جواب دهند...کودکانی که این گونه و به این راحتی هرچیزی برای آنان فراهم میشود،بدون فکر کردن به عواقب آن،چگونه پدر و مادری خواهند شد؟
▌║█║▌█▌║█║▌█▌║█║▌█

Copyright©2014KinG Omidحراس و ترس من این نسل نیست،نسل آینده است،در رابطه با کودکان خود حتماً و حتماً مطالعه صحیح کنیم و بدانیم که یک کودک در دوران کودکی خود به چه چیز هایی نیاز دارد آن هارا در اولیت قرار دهیم،حتـی اگر کودکمان ناراحت شود.عکس:یــاد کودکی بخیر+کودکانمان را کودک بار بیاوریم...

یِه شَوَ َََ آوِرُم بـــِـردِی....

بچگــی هرجا حرف زدی گُفتَن خَفِه....

نخواستَم با هَرکسی بِپَرَم...

این بار زیـر کی خوابِت بُرد...

تو واسه مَن دَست بگیــر،منم میزنم پُشت پا بِت...

تو حَقِت رو نمیگــیری...

حَرف های روزانِه اَت را شَب ها بازگُو مَکُن...

روزای خوبی برات نمیبینَم...

مِثه داد زَدَن تو کُوه میمونه حَرفام تو سَرِت...

یه وَقتــی نَپُرسی حالَمُو...

هَمِه چــیز رو از اَوَّل شروع کَردَم...

بَعِد تو،همیشـــــه خُودَم نبودَم...

فِکرَم تو افکـآر مَردُم گیـر گَرده...

مَن زندگــیمو سِه طَلاقه کَردَم بَچِه...

شِکَستی مِثه شیشه همه عهداتو...

توی دور دَست،نیست کَسی که دَستِتُ بگیره...

چِشات به دَر،شُده دَر به دَر...

تو شیـتیـــل بِده شایَد پیدا کَردی راه کار...

اجتمــاع رو باز کُنَم،میشه خانواده...

مـُدَم،مُد شَده...

طُوری فیــُوزِت رو میپَروُنَم پُوفیُوز بِشی...!

تو به مَن میخندی ولی کارامو تِکرار میکنی...

بیخیال جُوجُو،بُرو بفروش ماشیــن دَدیـتو،گُوسفنداتو پَس بگیر...

از دِل مَن تا دِل تو خیلی راهِ...

یه روز افکارِتُو با مَن سِت میکردی،الان عکاستو با اون...

عادی بود واست دَردای مَردُم...

داغ کَردَم قَلبِت رو مِثه دَستِت...

بَرُ پاچِه اَت رو انداخــتی بیرون کِه چــی...

ایــنــآ عُقدَه اَس اُوبی نَذار پُشتَم صَفحِه...

تو مُرَفـَع منم فقــیر...

آخــِه تو رو چه بِه شــَر تو رو چه به شهر...

باز پایان جمعه هایَم انتظارِ...

/ 1 نظر / 24 بازدید
m

[دست][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]