خودَت

امروز روزیست که بعد از تو جهانی با ظلم نخواهد بود...!روزیست که دلم میخواهد هرچه زودتر ندایت را در آسمان بشنوم...روزیست که میدانم آمدنت با تمام شدن عمرم یکی خواهد بود...روزیست که میدانم نشانه های آمدنت در حال تکمیل شدن است...روزیست که میدانم سیاست جای حقانیت را گرفته...روزیست که میدانم پسر و دختر بهانه ایست برای لُخت بودن...!روزیست که میدانم حریم های خصوصی شکسته شده...روزیست که تجاوز آشکار شده...!روزیست که مرد،را میان نامرد ها میتوان پیدا کرد....روزیست که آنقدر نامرد شده ایم که تعداد مرد ها هنوز به حد کافی نرسیده..روزیست که من،حرفم حَق است و حرف دیگران ناحق...!روزیست که مادرم،برای زنده ماندنم جان میدهد و من سالمندان را ترجیح میدهم...!روزیست که کمر پدرم خمیده شده و من غذا و لباس آنچنانی میخواهم...روزیست که آنقدر دروغ گفته ام،که راست نمیدانم چیست...روزیست که از روی شلوار برای هم ....!روزیست که معذرت میخواهم،فراموشت کرده ایم...!روزیســـت که دنیایی از امثال من منتظر توست،بلفظ...!روزیست که خودَت بهتر میدانــی چه روزیــست...!▌║█║▌█▌║█║▌█▌║█║▌█

Copyright©2015KinG Omid

 


امروز روز تو بود،روزت مبارک،بیا،خواهش میکنم بیا،هرچه زودتر بیای کمتر گناه میکنم بیا تحمل این همه گناه رو ندارم،آره به فکر خودمم فقط بیا،گنه کارم بیا،مرد نیستیم بیا،بیا حال مردم خوب نیست،بیا حَق رو از ناحقان بگیر،بیا تا همه چیز آرام بگیره،بیــــــــــــا.خــاک بر سرم...عکس ها(برای دیدن در سایز اصلی روی عکس کلیک کنید):شاید تو فقط آرامم کنی

وزارت کشور،خسارت های کشور...

درد منُ،فقط من میفهمم....

همه چی داره میگذره طبق روال...

صَد سال ساختن سَد طول کشید...

نِگران من نباش،خوبه حالم،نگران خودت باش،مشتری هات...

فکر نمیکردی من اینطوری باشم...

من از کسایی خوردم که خودی بودن...

یه شَب نشده بدون قرص بخوابم...

دیگه نمیشه پُشت سرت چشم نداشته باشی...

میــخوام خودمو با هـیچکسی قسمت نکنم...

مگه میشه تنهایی بد باشه...

میفهــی معنــی عِشق ُ زرشک مثه همه...

ببِخَش منو که نتوسنتم کنارت باشم...

اون قدری خودم مشکل دارم نمیتونم با مشکلات دیگران کنار بیام...

کم به غریبــه نِگاه کن...

مَن رو صــِدای قَلبِت،آهنــگ مینوشتَم...

ایــنجا چیــزی جُز تظاهر نیست...

پُشت نِگاهَت خُدایی پِنهانیست...

متنفرم،که ازت متنفرم...

یــکی از مَن میگذره،منم از تو گذشتم...

گرَم شُدَن تو بغلت براش سَرده...

مـَن دَم نَزدَم از مَرد بودن...

همه دلگـرمی تو واسه یه شب کنارش بودنه...

اونم مثِه مَن حساس میشه روت...

تو حِس رقــص گرفتی،من تو فاتحه اَم...

زندانی که برایَم درست کردی...

دیــوونه بازی از من گذشته...

خودمو زدم به خوش خیالی...

آرزوهای محالت رو به جای دست یافته هات نگو...

چند کلمه هم از خوبیای زندگیت بگو...

هنوز،لبخــند برای آرامش درد ها کافیست...

مَلوان نبودَم،امّا زِبل بودم...

تو قِصه های منو شبا گوش میدی،بعد میخوابی...

این انتظار تا کی ادامه خواهد داشت...

/ 1 نظر / 20 بازدید
من

[گل]