سیــم خاردارِه

حَرف هایی زیادی زده میشد بین مَردُم...!خیلیا میگُفتَن آزادی بیان داریـم...!از سیاسَت گِرفته تا برنامه بازی های ورزشی و اخبار شبکِه های مَرزی و برون مرزی...دَر هَر نونوایی میشنیدی که دیشب قیمت لبنیات ارزش افزوده خورده...فِلانــی کِشوَر رو بهم ریختِه،پِسَر فِلان کَـــس میلیاردی بالا کشیــده رَفتِه...برکناری و اَشک مُربیا و امضای قرارداد و بُرد تیم ها هَم که جای خود داشت...از این نَگُفتَم چیــزی که تا دیـروز باید قایـم میشُد الان دیگه روی هَر ساختمون حدِاقل دو تاش بود...از بَحث خارج نَشَم جمهوری میخواد فِلان کِشوَر دارَن اعتراض میکنن...خوش بحالشون با خیلی چیزا دیگه خیلی حَرفا از یادشون رفتِه...!از برنامه ای که سانسور شُد،چون حقیقت بود،و سینمایی که دَرِش تَختِه شُد،چون دَرآمَد نداشت...!روزنامِه ای که نیاز مَندیش دو صَفحِه بیشتَر از قبل و پُر تَر از قَبل که سَرتیــتر صفحه اولش فروش کُلیــه اَس،تا نَبود کارِه...بانکــی که ضامِن نَداشتــی باشی برای پَس گِرفتَنِش پُولِش چون آقا زاده نیســتی میترکونــَت،وَلی هَر روز یه موءسِسه میاد رو کار...دانشگــآهــی که دانشجــو رو با پـَیامَک جَذب میکُنِه و پُول داشته باشی بهت میگَن اَنیشتَین و اون مُخترعی که پُول نَداره و طرحِش ثَبت نمیشه...تا مَغز هایی که میدونَن وَلی دورِشون مِثه مَرز و منطقه جَنگی سیــم خاردارِه...▌║█║▌█▌║█║▌█▌║█║▌█

Copyright©2014KinG Omidآزادی بیان چیســت؟دو نمره صَد دَر صَد امتحـآنی،آزادی بیان چیـزیست که نداریـم،آزادی بیان رو هَر روز میل میکنیـم؛آزادی بیان رو گَشتَم نبود نَگَرد نیست،خُلاصِه که پـآک باش مِثِه یه علامت× رو دَستِت یادداشت...باز پایان...عکس:دورَم کِشیــدَن سیم خاردار...

خجــآلَت بکَش تا بهت بگَن خجالَتی...

تو از رَپـِر بودَن چی میفهمــی...

بِخَند به اَدا هایی که دَلقَک دَر میاره...

کـِلاسیــک میــزنَم میگــی جــَز خوبِه...مُخِت همه جُوره رَدِه...

تو دُنبال سَرگَرمی بودی،بازی با مَن سَرگَرمِت کَرد....

شُدی یه خودکــار که تو بـآنکِ دَست همِه چَرخیــده...

از خود گُذشتگـــی کَردَم تا به جــآیی برَسی...

چِشاتو بَستی فَقَط یه ریز داری حَرف میــزنی،بِه کــی...

ایــن همِه گُفتی وَلی مَنطق نَداشتی...

آشنای تو دوست مَنِه که نمیکنه هیــچ کاری برات...

حــالات رُوحــیت بهم میــریــزه وَقتی اِسمم میــآد...

زَمیـــن زراعــتی دَه طبقِه ساختَن توش...

کـــآش تو یِکَم واقعِ بیــن بودی....

خَستِه اَم از عطر همیشگـــی کِثافَت...

☑هَوا داره سَرد میشِه دَستات کُجاس...

آب رو گُل نَریز،بذار پَژمُرده باشه...

مُوهاتو نَکَن با دَست،دیوونگـــی به اینا نیست...

تو آسمــُون سِتاره مَن از همِه بیشتر نُور داره...

پــآ نَذار رو عَقَایِدی که ازش دَم میزنی...

یه عُمر وَقتــی که واسِه تو گُذاشتَم همِه رو هَدَر دادی...

تو مُردی،مَنَم رَد شُدَم از روت رَفتَم لِوِل بَعدی...

حــآلِت خَرابِه،اَمّا نَه بَدتَر از مَن...

نَجَس نَگو به این حـــیــوان...

دِل بهم نَدِه دِلدادگـــی مَعنـآ نَداره...

هَر وَقت مِثه مَن خَطَر کَردی،میتونی قَدَم بعدی رو برداری...

گُناه مَن اینِه که گُناه نَکَردَم...

شانس نَداری شایدَم تلاشی نمیکُنی...!

یکــی بود که مُرد...

تو عَکسـآت رو فتوشـآپ کُن بِده دَست مَردُم...

دَستات نَه نَمَک داره،نه مهِرَبونی...

از ایـــن دَست دادَم رفت،وَلی هیــچ وَقت بَرنَگَشت...

این همِه زَحمَت بِکِش،آخَرِش هیـــچ...

بــاز هَم نیــآمَده ای،دُنیــآ انتظارَت را بکِشَد...!

/ 1 نظر / 23 بازدید
محب ولایت

بسـ‗_‗م الله الرحمـ‗_‗ن الرحیـ‗_‗م الحـ‗_‗مد لله رب العـ‗_‗المین اللًّهُـ‗_‗ـمَ صَّـ‗_‗ـلِ عَـ‗_‗ـلَى مُحَمَّـ‗‗ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ‗_‗ـَد و عَجِّـ‗_‗ـلّ فَّرَجَهُـ‗_‗ـم سـ‗_‗لام علـ‗_‗یکم __████__████_███ __███____████__███ __███_███___██__██ __███__███████___███ ___███_████████_████ ███_██_███████__████ _███_____████__████ __██████_____█████ ___███████__█████ ______████ _██ ______________██ _______________█ _████_________█ __█████_______█ ___████________█ ____█████______█ _________█______█ _____███_█_█__█ ____█████__█_█ ___██████___█_____█████ ____████____█___███_█████ _____██____█__██____██████ ______█___█_██_______████ _________███__________██ _________██____________█ _________█ ________█ ________█ امام باقر(علیه السلام) فرمودند: جَاهِد هَوَاکَ کَمَا تُجَاهِدُ عَدُوَّک. با هوای نفسانی خود مبارزه کن همانگونه که با دشمنت مبارزه می کنی. عيون اخبار الرضا، جلد 2، صفحه 51